subota, 16. ožujka 2013.

SUSTAVI DEZINFEKCIJE BAZENSKE VODEBazeni i lječilišta su idealno okruženje za rast i prijenos mikroorganizama od kojih neki mogu izazvati infekcije u ljudi i stoga je važno da se adekvatno dezinficiraju.
Dakle, dezinfekcija bazenske vode ima zadatak ubiti potencijalne uzročnike zaraznih bolesti  i jamčiti higijenski ispravnu vodu za kupanje u bilo kojem trenutku. Ovdje se pred sredstvo za dezinfekciju postavljaju različiti zahtjevi:

- mora imati: fungicidno, algicidno, baktericidno i protuvirusno djelovanje
- djelovanje mora biti kontinuirano (depo-efekt)
- učinkovitost mora biti visoka (visok redoks potencijal)
- Način primjene  mora biti jednostavan, a kontrola  i  analiza mogući

Za dezinfekciju su dostupne razne metode i kemikalije: UV zračenje, ozon, vodikov peroksid, klor dioksid, srebrni ioni, klor, itd...

Ozon je vrlo učinkovit dezinficijens, ali nažalost nema dugotrajan učinak, jer je vrlo reaktivan i brzo propada. U Njemačkoj npr. uporaba ozona u bazenu nužno zahtijeva korištenje filtera sa aktivnim ugljenom za uklanjanje preostalog ozona. Depo učinak u bazenskoj vodi je od vrlo velike važnosti, jer patogeni moraju biti ubijeni odmah, a ne tek nakon filtracije vode.

UV (ultraljubičaste) lampe su učinkovite, ali pod određenim uvjetima. Takve uvjete  je npr. propisala američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA). Zaključak je da se uz lampe mora koristiti i klor (u bitno manjim količinama od uobičajenih, čak do 80%!).

Ioni srebra nemaju dobar preostali učinak, a i  stopa ubijanja klica je vrlo niska, odnosno vrijeme potrebno da dezinficijens razvije svoje dezinfekcijsko djelovanje traje jako dugo  (> 1 sat), što znači da patogeni ne mogu odmah biti ubijeni.
Dezinfekcija srebrnim i bakrenim ionima je u određenim područjima (npr. Micropur tablete) svakako opravdana, no za dezinfekciju bazena to nije pogodna metoda.
Čak štoviše u svim državama podliježe ograničenjima i zabranama.  Tako australska agencija za pesticide i lijekove (APVMA), nakon procjene dostupnih znanstvenih dokaza:“... nije uvjerena da su uređaji ili sustavi koji se temelje isključivo na srebru ili srebru i bakru adekvatni u kontroli štetnih mikroorganizama koji se mogu naći u bazenima i lječilištima. Ovi uređaji rade sporo  i nisu u potpunosti učinkoviti. Mikroorganizmi koji nisu pod kontrolom takvih uređaja potencijalno mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme. To uključuje Naegleria fowleri koji može proizvesti meningoencefalitis i Legionella pneumophila koji može proizvesti legionarska bolest. Takvi proizvodi su sigurni i učinkoviti ako se koriste u kombinaciji s drugim bazenskim kemikalijama koje sadrže klor ili brom...“
APVMA poduzima regulatorne mjere kako bi se osiguralo da proizvodi koji nisu učinkoviti u kontroli štetnih mikroorganizama u bazenima i lječilištima nisu dostupni za kupnju od strane javnosti.
Britanska Agencija za tretman bazenske vode (PWTAG), ima identično mišljenje, a američka Uprava za hranu i lijekove je 1999. godine zabranila javno objavljivanje tvrdnji da srebro ima ikakvu preventivnu ili terapijsku vrijednost. (Jednu poznatu firmu, koja je na tržište stavila komjutorsku tipkovnicu presvučenu srebrnim filmom i reklamirala je kao antibakterijsku, kaznili su s 200.000 USD.) U nas, u Njemačkoj  i u većini ostalih zemalja ovi sustavi nisu dopušteni u javnim bazenima, a njemački Savez za zaštitu prirode i okoliša (BUND) traži od vlade proglašenje moratorija na prodaju i korištenje ovakvih tehnologija dok se znanstveno ne dokaže njihovo djelovanje.
Dakle, možemo zaključiti da su ovi uređaji korisni, ali uz njih obvezno koristiti i nešto „klasično“, kao i kod UV lampi.

Pitanje je što preostaje onima koji ne žele koristiti klor ili brom?
U tom slučaju postoji nekoliko registriranih alternativnih proizvoda koji sadrže vodikov peroksid kao aktivni sastojak.  Imajte na umu da se vodik peroksid ne može koristiti s klor-, brom- ili nekim drugim ne-klor oksidantima  koji se često prodaju sa srebrnim i bakrenim ionizacijskim sustavima.

Zaključak

Još uvijek jedino  klor i brom ispunjavaju sve gore navedene zahtjeve i jedina su općeprihvaćena i službeno propisana sredstva za dezinfekciju bazenskih voda. O njima se zna sve i ako se koriste u skladu s uputama, ne treba imati nikakve brige.
Pod dezinfekciju klorom spada i tehnika elektrolize soli. Ovi sustavi proizvode klor prolaskom struje kroz  vodu koja sadrži sol.  Znači u bazenu je voda slankasta (sadrži oko 5 g soli u litri vode, za razliku od morske vode koja ima oko 35 g).  Uz pravilno održavanje i upravljanje ovi sustavi pružaju učinkovitu dezinfekciju (iako će možda  tijekom razdoblja teških korištenja trebati dodati i nešto više klora).


subota, 2. ožujka 2013.

ODRŽAVANJE PRIVATNIH MASAŽNIH BAZENA (WHIRLPOOL-a) - vodič za vlasnike

Mnogo je privatnih masažnih bazena kod nas ali malo vlasnika ih ispravno održava, a to može uroditi ozbiljnim posljedicama po samu opremu, ali što je puno značajnije, po zdravlje korisnika. Stoga donosimo neka pravila za vlasnike/korisnike kako bi što duže nesmetano uživali u toploj masaži.

Što je privatni masažni bazen?

Privatni masažni bazen (whirlpool) je masažni bazen dostupan samo vlasniku i njegovim (pozvanim) gostima u njegovom privatnom domu.
Najveća odgovornost vlasnika je da voda bude čista i dezinficirana.

Zašto je to važno?

Topla voda omogućava idealne uvjete za rast mikro-organizama, algi i sl.
Ako voda u masažnom bazenu nije čista i dezinficirana, može postati kontaminirana bakterijama i drugim mikro-organizmima. Kontakt s takvom vodom može dovesti do:
- infekcija kože, očiju i ušiju
- gastro-intestinalnih infekcija (bolovi u stomaku)
- ozbiljnih i čak fatalnih respiratornih infekcija kao što je npr. Legionarska bolest.

Novorođenčad, osobe starije životne dobi i osobe sa smanjenim imunitetom su osobito podložni infekciji
mikroorganizmima koji se nalaze u kontaminiranoj bazenskoj vodi.

Držanje vode u masažnom bazenu sigurnom

Pravilna dezinfekcija i filtracija bazenske vode ubija štetne mikroorganizme, uklanja sitne čestice upale
izvana, dijelove kože, masti i ulja sa tijela kupača i osigurava da je voda čista, blistava i sigurna za kupanje.
  Temperatura vode i drugi čimbenice djeluju na dezinfekciju i trebaju se održavati unutar preporučenih vrijednosti.
Bazenska voda  se mora testirati odgovarajućim testerom prije kupanja  najmanje 2-3 puta tjedno.
Svaki test mora uključivati minimalno mjerenje nivoa dezinfekcije, pH vrijednosti i kiselosti.
Temperatura se mjeri redovito zbog osiguranja optimalnih uvjeta za djelovanje sredstava za dezinfekciju.
Vrlo je važno redovito čistiti sita u skimeru i ispred pumpe cirkulacije, kako ne bi postali izvorom kontaminacije.

Kvaliteta vode

Ako se koristi pješčani filtar, voda koja je korištena za protupranje/ispiranje filtra mora se izliti u kanalizaciju ili, u mjestima bez kanalizacije, u podzemni upojni bunar.
Vanjski bazen bi trebao imati prekrivač, da se spriječi upadanje prljavštine, peludi, lišća, kukaca i sl. u vodu.

Sredstva za dezinfekciju

Koristite samo  sredstva za dezinfekciju predviđena za privatne masažne bazene i dostupna u trgovačkoj mreži.
Klorini i bromini su najčešći. Ostale metode uključuju ozonizaciju, UV zračenje i sustave za ionizaciju.
Napomena: ozon, UV i ionizacijski sustavi  zahtijevaju dodavanja malih količina sredstva za oksidaciju za održavanja stalne dezinfekcijske aktivnosti u vodi.
Idealni dezinfekcijski sustav je onaj koji koristi automatsko doziranje i filtraciju, premda se manualni sustavi uobičajeno koriste kod manjih, privatnih bazena. Kod korištenja manualnog doziranja važno je svakodnevno provjeravati pumpu i sustav filtracije da se osigura njihova čistoća i uredno funkcioniranje.
Naprave za dezinfekciju tipa plutajućeg dispenzera treba koristiti uvijek, kako bi se dezinfekcija provodila i u vrijeme kad bazen, odnosno cirkulacija, nije u funkciji.
Savjetujte se sa svojim dobavljačem potrepština za bazen o rukovanju istima.
Ako je masažni bazen stalno u uporabi, a posebno ako je duže vrijeme bio van upotrebe, moguće je da dođe do teže kontaminacije i tada treba raditi tzv. "šok tretman", kako bi se vratio u ispravno operativno stanje.

Preporuke za dezinfekciju

Dezinfekcija klorom:

- ne manje od 2 mg/L i ne više od 4, rezidualnih slobodnih klorina, kad je bazen u upotrebi. Idealno je
3 mg/L. (Rezidualni slobodni klorini su klorini preostali poslije reakcije ubačenog klora sa organskim tvarima u bazenu. Ovi preostali klorini su slobodni da ubiju bakterije  dospjele u bazensku vodu.)

Dezinfekcija bromom:

- ne manje od 4  i ne više od 8 mg/L slobodnih bromina kad je bazen u uporabi. Idealni nivo je 6 mg/L.

Ostala sredstva:

Obvezno se savjetujte sa vašim dobavljačem za detalje.

Napomena: iritacija kože ili oka udružena sa jakim mirisom klora, može biti prouzročena nedovoljnom
razinom preostalih klorina.

Treba li raditi šok tretman?

Masažni bazen se treba "šokirati" najmanje jednom tjedno, a ako je stalno u upotrebi i češće. Za šokiranje koristite klor:
-koristite metričku mjernu posudu ili skalu za dodavanje dovoljne količine klora (ili drugog dopuštenog sredstva) u vodu za postizanje razine od 10 mg/L preostalih slobodnih klorina; na primjer, dodajte 200 mL tekućeg natrijeva hipoklorida (12,5% ), ili 30 g kalcij-hipoklorida u granulama na 1000 L vode.

- osigurajte da se 10 mg/L preostalih slobodnih klorina održava najmanje kroz sat vremena.

- pumpa i filtar moraju biti uključeni kroz cijelo vrijeme doziranja.


ČINJENICE O KVALITETI VODE

Upozorenje: ne koristite masažni bazen ako je količina rezidualnih slobodnih klorina pala ispod 
4 mg/L!

pH vijednost

Da bi sredstvo za dezinfekciju imalo maksimalan učinak, voda u masažnom bazenu mora biti između:
- za klorine:  pH 7,2 - 7,6
- za bromine: pH 7,2 - 8,0

Alkalnost

Alkalnost sprečava zamućenje vode, naslage kamenca, koroziju metalnih dijelova i ugodnost same vode.
Za podešavanje dodajite natrij-bikarbonat (soda-bikarbona), prema uputama dobavljača.
Ukupnu alkalnost vode treba provjeravavati jednom tjedno da se osiguraju slijedeći nivoi:

- za dezinfekciju klorom: 60 - 200 mg/L
- za dezinfekciju bromom: 150-200 mg/L


SIGURNO RUKOVANJE KEMIKALIJAMA

Kad dodajete kemikalije u masažni bazen, prvo dodajte kemikalije u kantu s vodom, a zatim tu mješavinu dodajite u bazen pomoću pumpe i cirkulacijskog sustava. Dodajite manje količine odjednom. Pričekajte
10 - 15 minuta prije testiranja.
Bazenske kemikalije su potencijalno otrovne i zato njima treba  rukovati pažljivo. Postoje ozbiljni rizici za zdravlje ljudi i životinja zbog nepravilne primjene, udisanja kemijskih isparavanja, te nepravilnog skladištenja
ambalaže.


KOLIKA TREBA BITI TEMPERATURA VODE?

Redovito provjeravajte temperaturu vode da osigurate osjećaj ugodnosti, obično je to između 35 i 37 C.
Temperatura ne bi trebala prijeći 40 C jer će to prouzročiti osjećaj neugode kod korisnika ali i povišenu tjelesnu temperaturu.
Ako se bazen kontinuirano zagrijava, potrebna je i kontinuirana dezinfekcija!


KADA TREBA MIJENJATI VODU?

Mijenjajte 10-15% vode svaki tjedan.
Usprkos tome, može biti potrebno zamijenti cijelu vodu ako:
- je bazen bio stalno u upotrebi ili ga je koristio veliki broj osoba ili sredstvo za dezinfekciju nije bilo u
   propisanim granicama;
- se počinju pojavljivati alge;
- se voda zamućuje i ne da se jednostavno izbistriti.
Voda se uvijek dodaje sa uključenim sustavom filtracije.
Ako se pojave alge, osigurajte da su razine sredstva za dezinfekciju i pH korekciju u propisanim granicama.
Ako su alge vrlo brojne možda će trebati provesti šok tretman i ručno odstranjivanje. Ako ni to ne pomogne, bazen se mora isprazniti i unutrašnje površine se moraju četkati i ispirati uz primjenu otopine klora. Pri tome obvezno koristiti masku i naočale za lice i rukavice, uz osiguranje dobre ventilacije prostorije. A ako ni to ne pomogne, morat će se korisititi algicid.

KADA SE MASAŽNI BAZEN NE SMIJE KORISITITI?

Masažni bazen se ne smije koristiti :

- ako je razina dezinfekcijskog sredstva i/ili pH vrijednost izvan preporučenih granica ili je voda prljava ili
  zamućena
- ako filtracijska jedinica ili pumpa ne rade ispravno
- ako je korisnik pod utjecajem alkohola ili droga
- ako korisnik ima otvorene rane ili se ne osjeća dobro ili je žena trudna
- ako je osoba s oslabljenim  imunitetom, odnosno takva treba konzultirati svog liječnika
- ako nije ispravno održavan.

MJERE SIGURNOSTI

Zbog zdravlja i sigurnosti:

- uvijek drži glavu iznad vode
- nikada ne stoj u bazenu duže od 20 minuta odjednom
- uvijek nadziri djecu kad su u bazenu
- aktivno obeshrabruj: ispuhivanje nosa, pljuvanje i uriniranje u bazen